Levensloop

Ik ben geboren op 9 juli 1973 in Stramproy, een dorp in Limburg. Van 1985 tot 1991 ging ik naar het VWO aan de Philips van Horne Scholengemeenschap in Weert. Ik deed met uitstekende resultaten eindexamen in de vakken wiskunde-B, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie-I, en Nederlands, Engels, en Frans. Daarna ben ik technische natuurkunde gaan studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na de eerste twee jaar hadden mijn keuzevakken met name betrekking op de stromingsleer; ik deed een stageproject op het gebied van turbulentie, en mijn eindscriptie betrof chaotische advectie in quasi-tweedimensionale stromingen. Hiervoor heb ik zowel experimenteel als numeriek en computationeel werk gedaan op het gebied van vortexmechanica en de geautomatiseerde analyse van videobeelden van stromingen. Na mijn ingenieurstitel behaald te hebben, heb ik aansluitend nog de universitaire opleiding tot eerstegraads natuurkundedocent doorlopen.

In 1999 en 2000 werkte ik als onderzoeker aan de Research & Development afdeling van Océ Technologies te Venlo, een internationale fabrikant van digitale printers en kopieerapparaten en ontwikkelaar van informatietechnologie en documentmanagement. Hier heb ik me aanvankelijk bezig gehouden met het afkoelgedrag van hot-melt inkjetdruppels en met modulatie transfer karakteristieken van fiber-optische printkoppen. Gedurende een half jaar heb ik algemeen recht en octrooirecht gestudeerd en was ik werkzaam als octrooigemachtigde in opleiding; ik heb deze meerjarige opleiding echter niet afgemaakt omdat ik al gauw terugverlangde naar een meer technisch/wetenschappelijke omgeving.

In februari 2001 ben ik daarom begonnen als promovendus op het gebied van auditieve fMRI: het gebruik van functionele beeldvorming van de hersenen om meer te weten te komen over gehoor. Dit project was een samenwerking tussen de afdelingen KNO en radiologie aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Daarnaast waren de faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Maastricht en Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven hierbij betrokken. Ik heb diverse studies uitgevoerd om enerzijds de technische methoden te ontwikkelen om onderzoek te kunnen doen naar gehoor middels een (lawaaierige) MRI-scanner, en anderzijds deze methoden toegepast om meer inzicht te krijgen in fundamentele neurale principes die ten grondslag liggen aan de werking van het menselijke gehoor. Dit laatste deed ik zowel in normaalhorenden als in patiënten met gehooraandoeningen zoals doofheid of oorsuizen. Het promotieproject mondde uiteindelijk uit in de verdediging van mijn proefschrift getiteld “functionele MRI van het centrale auditieve systeem” in 2006, hetgeen me de doctorstitel opleverde met het predikaat cum laude.

Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als post-doctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik hetzelfde onderzoek in een meer zelfstandige rol heb voortgezet in samenwerking met het lab van prof. Pim van Dijk. In 2007 bracht ik een jaar door bij dr. Jennifer Melcher in Boston in de Verenigde Staten, en was ik geaffilieerd met de Harvard Medical School. Hier bestudeerde ik de interactie tussen hersengebieden, waarbij ik gebruik ben gaan maken van geavanceerde data-gedreven analysetechnieken. Deze technieken heb ik in de daarop volgende jaren verder uitgebouwd.

Na te zijn teruggekeerd in Groningen in 2008, kreeg ik een prestigieuze drie-jarige VENI-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hiermee heb ik vervolgens een onderzoeksproject uitgevoerd dat mijn Amerikaanse werk aanvankelijk voortzette. In de loop van dat project verschoof de focus geleidelijk naar het in kaart brengen van de tonotopische frequentie-representaties in de hersenen. Afgezien van het afleiden van de meest gedetailleerde hersenkaarten tot dan toe werkte ik aan methodologische verbeteringen aangaande data-acquisitie en -analyse. Tevens was ik de eerste om tonotopische reorganisatie in tinnituspatiënten te onderzoeken middels functionele MRI.

In 2012 ben ik verhuisd naar Nottingham in het Verenigd Koninkrijk, waar diverse onderzoeksgroepen te vinden zijn met excellente reputaties op het gebied van neuroimaging en gehoor. Hier heb ik gewerkt aan het optimaliseren en valideren van de eerder ontwikkelde beeldvormingsmethoden en analysetechnieken. Tevens werkte ik samen met o.a. prof. Deborah Hall bij het schrijven van review-papers en het uitgeven van een speciale editie van het binnen het veld gerenommeerde tijdschrift Hearing Research. Hieraan heb ik mijn positie in de redactieraad daarvan overgehouden. Tevens ben ik actief geworden in het pan-Europese COST-TINNET initiatief, dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese onderzoeksgroepen te bevorderen. Begin 2015 heb ik mijn aanstelling aldaar beëindigd en ben ik teruggekeerd naar Nederland.

Vervolgens ben ik begonnen als klinisch fysicus in opleiding aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hier heb ik meer geleerd over het management van een klinische afdeling en ben ik actief geweest in het consulteren van cliënten. Uiteindelijk bleek mij deze aanstelling echter toch te medisch/klinisch van karakter en miste ik hierin te veel de technische uitdaging. Daarom heb ik in goed overleg besloten deze functie te beëindigen.

Inmiddels heb ik mij beter georiënteerd op mijn mogelijkheden en heb ik besloten terug te keren naar wat ik mijn sterkste punten acht: ik ambieer een functie als data analist en hoop daarin zowel mijn ei als mijn ervaring kwijt te kunnen.