Vaardigheden

Computervaardigheden

Ik maak gebruik van Linux, Windows, en Android, en ben bekend met de meest gangbare pakketten in die omgevingen (MS-Office/LibreOffice, Google Docs, Mozilla suites, enz.). Ik benut diverse programmeertalen (Delphi/ObjectPascal, PHP, Python, Java/JavaScript), databeheeromgevingen (MatLab/Octave, SQL, R, SPSS) opmaaktalen (HTML, CSS), en ben immer bezig mijzelf gerelateerde technieken aan te leren (Hadoop, MapReduce, Julia, NoSQL). Ik heb diepgaande kennis en professionele ervaring op het gebeid van een breed scala aan data-analyse technieken (regressie, classificatie, clustering, reductie, predictie).

Communicatieve vaardigheden

Ik heb met diverse multi-disciplinaire partners overlegd in projecten en samenwerkingsverbanden, ben in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en heb cursussen en workshops opgezet voor zowel studenten als vakgenoten, gaf lezingen aan diverse brede publieken van leken tot experts, en heb consulten met patiënten verzorgd.

Managementsvaardigheden

Ik heb afstudeerprojecten begeleid van studenten evenals meerjarige promotietrajecten van promovendi, waaronder inbegrepen de formulering van doelstellingen, tijdsplanning, voortgangsbewaking, financieel beheer, en beoordeling. Ik heb zelfstandig onderzoeksprojecten gedraaid en daarbij samengewerkt met collega’s en andere stakeholders.

Schrijfvaardigheden

Mijn externe publicaties omvatten meer dan 30 boekbijdragen, scripties, editorials, reviews, en artikelen in het Nederlands en Engels. Eveneens treed ik op als reviewer voor bladen en subsidieverstrekkers. Ik ben gewend intern te rapporteren aan afdelingen en instituten i.v.m. overzichten, jaarverslagen e.d.

Taalvaardigheden

Ik beheers vloeiend in woord en geschrift Nederlands, Engels, en Limburgs, spreek redelijk Duits en Frans, en heb een basaal begrip van Fries, Esperanto, en klassieke talen.

Overige interesses

Wandelen, Fietsen, Reizen, Natuur, Koken, Taal, Lezen, Tekenen, Webdesign, Onderwijs, Puzzelen, Bordspelen, Geografie, Piano, Actualiteiten, Natuurwetenschappen, Programmeren, Internet.