Dave Langers punt Ennel

De zonderlinge overpeinzingen van een zuiderling in den vreemde...