Résumé

Werkervaring

 • ‘15-‘16:
  Klinisch fysicus i.o., Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen (NL)
  Ik maakte uitgebreid kennis met het management en kwaliteitsbeleid van een ziekenhuisafdeling en hield mij daarnaast bezig met patiënt-consulten.
 • ‘12-‘15:
  Research fellow, University of Nottingham, Nottingham (UK)
  Ik werkte in samenwerking met collega-instituten aan het optimaliseren en valideren van methoden van biomedische beeldvorming en bijbehorende geavanceerde data-analyse.
 • ‘08-‘12:
  Hoofdonderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (NL)
  Ik ontwikkelde specifieke nieuwe dataverwerkingsmethoden om hersenen in kaart te brengen op grond van hun activiteit, en paste deze toe op patiëntengroepen.
 • ‘07-‘08:
  Research fellow, Harvard University, Boston (US)
  In deze functie maakte ik de overstap van een “model-gedreven” naar een “data-gedreven” benadering om door middel van innovatieve analyse-methoden netwerken te onttrekken aan hersenbeelden.
 • ‘05-‘07:
  Post-doctoraal onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (NL)
  In deze periode zette ik mijn eerdere werk voort op het gebied van traditionele auditieve functionele MRI en droeg ik meer zelfstandige verantwoordelijkheid voor het leiden van onderzoeksprojecten.
 • ‘01-‘05:
  Promovendus, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht (NL)
  Ik maakte mijzelf medische beeldvormingstechnieken eigen, leerde om grote statistische analyses te implementeren op de daaruit voortkomende data, en begeleidde tevens studenten.
 • ‘99-‘01:
  Onderzoeker / octrooigemachtigde i.o., Océ Technologies, Venlo (NL)
  Ik maakte kennis met onderzoeks- en ontwikkelafdelingen in een commerciële R&D omgeving, en volgde een inleidende juridische opleiding op het gebied van octrooirecht.
 • ‘98-‘99:
  Natuurkundeleraar, St. Joriscollege, Eindhoven (NL)
  Ik gaf les aan middelbare schoolleerlingen op het terrein van de natuurkunde en werkte mee aan de ontwikkeling van lesmethoden.

Opleiding

 • ‘15-‘16:
  Klinische fysica, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen (NL)
 • ‘01-‘06:
  Promotietraject geneeskunde, Universiteit Maastricht, Maastricht (NL)
  Met predicaat “cum laude”
 • ‘99-‘01:
  Octrooirecht, Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs Radboud Universiteit, Nijmegen (NL)
 • ‘97-‘99:
  Natuurkunde 1e-graad, Technische Universitaire Lerarenopleiding, Eindhoven (NL)
 • ‘91-‘97:
  Technische natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (NL)
 • ‘85-‘91:
  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, Philips van Horne SG, Weert (NL)